H/F Virkelyst afholder ordinær generalforsamling, Lørdag d. 23 - 10 - 2021 Kl. 13.00 Mødested:

Kalundborghallen Torvet Indgang D. Døren åbnes Kl. 12.30.

                                                              Dagsorden

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 2. Valg af dirigent

Punkt 3. Valg af referant

Punkt 4. Valg af 3 stemmetællere

Punkt 5. Bestyrelsens berretning

Punkt 6. Regnskab

Punkt 7. Godkendelse af buget

Punkt 8. Indkomne forslag: Nyt regulativ

Valg ifølge lovene:

Ps. Valg for 1 år er kun til April måned 2022, Valg for 2 år er til April måned 2023, det er

fordi vi måtte udsætte generalforsamlingen i April 2021, på grund af covid 19.

        A. Valg af Bestyrelsesmedlem   2 år  Jørgen Ole Hansen Have 60

        B. Valg af Bestyrelsesmedlem   2 år  Anette Kallesøe Have 55

        C. Valg af Bestyrelsessupl.       2 år  Hanne Linde Have 68

        D. Valg af Bestyrelsessupl.       1 år Claus Larsen Have 52

        E. Valg af revisor                     2 år Britta Schou Have 23

        F. Valg af Revisorsupl.              2 år Helle Crone Jensen Have 91

       G. Valg af Revisorsupl.              1 år Johanne Rokkedal Have 66

 

33 Havelodder er fremmødt til generalforsamlingen = 66 stemmer.

Formanden ønsker velkommen og oplyser at generalforsamlingen ud over at være sendt ud pr. mail, også er fremlyst d. 13. oktober i avisen, og dermed sendt ud i god tid.

Der holdes 1 minuts stilhed for tidligere havelejer: Erik Nielsen, Mogens Brun, og Knud Nielsen der alle er afgået ved døden.       

 

       Punkt 1. Dagsorden godkendt

       Punkt 2. Valg af dirigent  Jan Ole Jensen

       Punkt 3. Valg af 3 stemmetællere:  Michael Have 27, Kenneth Have 78,  Michael Have 93

       Punkt 4. Beretningen godkendt

       Punkt 5. Regskab godkendt Ps. Sanne oplyste at alt hvad der har med drift af haveforeningen at gøre, fremadrettet bliver ført under en post. Sanne beder om at lejer husker at meddele: Ny adr. - ny mail samt ved nyt telefon nr.

       Punkt 6. Buget godkendt

       Punkt 7. Nyt Regulativ vedtaget

       Punkt 8. Evt. Sanne oplyser at hun 9 - 10 gang har renset toilet - hun opforder til, at alle renser toilettet efter sig selv. Der bliver forslået at man går med sine børn på toiletet. Der bliver anmodet om, at forslag kan sendes til dem der ønsker kendskab til forslag inden generalforsamlingen, kan henvende sig til formanden, samt de vil blive lagt på vores hjemmeside: virkelyst-klb.dk. Det er politiet der konstater ulovligt salg af STOFFER / NAKOTIKA på havelodderne ifølge nyt REGULATIV. 

Formanden: Husk at aflever kopi af brandforsikring på haveloddet, samt at betalt brandforsikring skal fremvises hvert år til formanden på mail eller som billed besked.

Valg ifølge lovene:

   A. 2 år Jørgen Ole Hansen Have 60

   B. 2 år Anette Kallesøe Have 55

   C. 1 år Claus Larsen Have 52

   D. 2 år Hanne Linde Have 68

   E. 2 år Britta Schou Have 23

   F. 2 år Helle Crone Jensen Have 91

  G. 1 år Johanne Rokkedal Have 66

Formandens beretning:

Vi har i sæsonen 2020 været ramt af covid 19, det har medført at vi skulle passe meget på hver andre i haveforeningen, samt at vi måtte aflyse vores stander hejsning ved klubhuset i April måned, generalforsamlingen i April måned, bliver afholdt i dag d. 23 - 10 - 2021, vi kunne ikke afholde bankospil for lejerne, samt nedtagning af vores flag i haveforeningen, hvor vi plejer at afholde en kage dyst.

Vi har fået mange nye lejer ind i haveforeningen i 2020, velkommen til jer.

Bestyrelsen henstiller til alle lejer at havelod skal renholdes løbene ifølge vores REGULATIV, jeg blev valg som formand i Virkelyst i Januar 2016, siden har bestyrelsen arbejdet for at havelodderne og foreningens arealer blev passet og plejet, vi fik meget ros for at vi havde en flot haveforening i byen, i sæsonen 2020 må bestyrelsen erkende at der er mange udlejet haver der ikke opfylder vores REGULATIV, måske fordi havelejer tror at de har købt et sommmerhus, det er et kolonihavehus i har købt og haveloddet skal renholdes.

Det blev besluttet i 2019 på vores generalforsamling at breve afsendt fra haveforeningen til lejer angående pasning af haveloddet ifølge vores REGULATIV fremover vil der blive pålagt en bod på 250,00 kr. pr. brev som foreningen skal sende til lejer, det gebyr er skyldigt pengebeløb til haveforeningen og skal indbetales på foreningens konto nr. til den dato det fremgår i brevet.

Ps. Havelejer vil blive opsagt efter gældne regler i vores REGULATIV & VEDTÆGTER efter 3 breve, hvis haveloddet ikke bliver ordnet, samt skyldige pengebeløb til haveforeningen ikke bliver indbetalt til haveforeningen.

Der vil senere i dag under forslag blive fremlagt flere nye forslag til generalforsamlingencvedr. et nyt REGULATIV, det er bestyrelsens ønske at forslagne bliver vedtaget senere i dag af de fremmødte medlemmer.

Det er desværre blevet nødvendigt at stille forslagne, så vi har nogle helt klare regler at forholde os til i bestyrelsen ang. pasning af havelod m.m over for lejerne i vores haveforening.

Ps. Vi har i bestyrelsen ikke sprøjtet på vejene i 2021 og alle kan se resultatet i haveforeningen, Græs / ukrudt ved vejene.

Tak til alle der har deltaget i vores fællesarbejde i foreningen på vores fælles arbejdsdage, når bestyrelsen har planlagt fællesarbejde fremover i foreningen, så er det de dage lejerne kan fremmøde og deltage og kun de dage, vi kan ikke tage hensyn til alle lejerne i foreningen, børn vil ikke blive afskrevet for fællesarbejde i foreningen, kun voksne personer der er fremmødt.

Vi har bygget et skur ved renovationsvognene, tak til Erik - Kenneth - Ole og Karin for hjælpen og forplejningen, samt tak til Bo for ideen med skuret og vi skal på et tidspunkt have det lavet færdigt når jeg har samlet nogle hjælpere til at bygge det færdigt.

Desværre har vi fået stjålet en tagplade og noget træ vi havde købt til udhænget på taget, det syntes vi i bestyrelsen er sørgeligt.

Vi har fået lagt nye fliser ved klubhuset. Tak til Rune - Ole samt karin for hjælpen og forplejningen.

Vi går i gang med at lave et udslag til campingtoiletter, så det er klart til sæsonen 2022, hvor det vil blive forbudt at tømme campingtoiletter inde på Dame og Hr. toiletterne fremover. Ps. Det er godkendt af forsyningen i Kalundborg Kommune og haveforeningen betaler selv til firmaet der skal grave røret ned til tilslutningen i brønden fra toiletterne, fliser og vand m.m udføre vi selv i haveforeningen.

Vi har indkøbt 60 nye kaffekopper med tilbehør til klubhuset i 2021 og bestyrelsen vil indkøbe 60 nye stole samt 17 stk. ny borde til klubhuset i 2022. Besluttet på bestyrelsesmøde i 2021.

Der har været problemer i haveforeningen i 2020 og 2021 når smeden og jeg har skulle åbne for vandet i haveforeningen, vi har brugt 3 til 4 dage på opgaven og Kalundborg Kommune har fået en større regning fra smeden i den forbindelse, vandet åbnes normalt på 1 dag, når smeden og jeg har været rundt og vandet var tæt i haverne, så blev der åbnet for vandhaner, der hvor vi havde været, så vandet løb med vandspil tilfølge.

Det skal stoppe nu, jeg ved godt hvem der har lavet problemerne med vandet i haveforeningen, de skal stoppe nu, vi gider ikke mere splid i vores haveforening fremover, bestyrelsen og lejerne skal alle kunne være i deres haver.

Foreningens bestyrelse vil fremover stoppe lejer ifølge vores vedtægt § 7 stk. 2, såfrem brugeren af et havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig ulempe for foreningens bestyrelse og dermed dens øvrige medlemmer. DET VIL SIGE AT HAVELEJER VIL BLIVE OPSAGT I VORES HAVEFORENING FREMOVER.

Karin og Jeg har i 2020 og 2021 været anmeldt til skat for skattesnyd på grund af de pengebeløb som vi modtager af H/F Virkelyst, Jeg har i 2020 snakke med Kalundborg Kommune og i 2021 med Skat i Sakskøbing om de beløb vi får udbetalt, de har henlagt anklagerne i mod os, vi laver ikke skattesnyd i foreningen.

DER ER REGLER HOS SKAT, HVORNÅR DER SKAL BETALES SKAT af foreningsarbejde, så anmælder bedes sætte sig ind i skattereglerne, dem kender Karin og Jeg.

Så længe medlemmerne ønsker at jeg er formand i haveforeningen og mit helbred kan klare det, så forsætter jeg som formand for jer, hvor jeg vil sørge for at der er styr på alle vores havepapir i foreningen, jeg er ved at lave en ny mappe med papir med de arbejdsopgaver som en ny formand og bestyrelse bør arbejde efter, når jeg en dag stopper som formand.

Ps. Jeg klæber ikke til formandsposten, enhver er velkommen til at stille op og blive valgt til formandsposten i haveforeningen hvis i er utilfredse.

Jeg har tidligere samlet underskrifter hos lejerne i haveforeningen og der er ca. 84 der har underskrevet at de støtter bestyrelsens arbejde, kun 1 lejer ønskede ikke at skrive under. De sidste lejer har jeg ikke truffet i haven da jeg gik rundt.

Tak for underskrifterne og opbakningen til bestyrelsen.

Jeg kan oplyse at lejer i nr. 34 er opsagt på haveloddet og er fraflyttet d. 08 - 10 - 2021 og nøglen er afleveret til formanden.

Der er indgået et forlig med lejeren imellem vores advokat og lejers advokat og lejer har modtaget 35.000 Kr d. 01 - 10 - 2021 samt vores advokat ca. 15.000 Kr. ialt 50.000 Kr.

Lejer og sammenlever må ikke færdes i H/F Virkelyst freover, så vil de blive politi anmeldt hvis forliget bliver overtrådt, i skal bare ringe til mig på mobil nr. 40 19 25 26 eller politiet.

Ps. Vi var igang med at ryde op på haveloddet Fredag d. 15 / 10 og Lørdag d. 16 / 10, haveaffald m.m erkørt på genbrugen oghæk er klippet, tak for hjælpen.

Bestyrelsen har besluttet at bygningerne er sat til salg for 65.000 kr. Der kan afgives bud til formanden på mail, når bestyrelsen har modtaget et bud der er stort nok, så vil der blive sat en dato og klokkeslet hvor de der har budt vil få lov til at byde endnu engang, disse bud skal afgives i have nr. 34 og de som ønsker at giv bud, skal være fremmødt på haveloddet.

Bestyrelsen arbejder for at alle lejere skal være trykke og glade når de er fremmødt i haveforeningen, samt på det lejet havelod i haveforeningen til fælles glæde for alle.

Det er forældernes pligt at følge mindre børn rundt på vejene i foreningen samt at der ikke råbes højt på havelodderne og imellem haverne, det skal ikke være til gene for naboerne i foreningen.

Næste bestyrelsesmøde d. 26 - 02 - 2022 Kl. 14.00 i Klubhuset

Referant

Susan Lakolk

 

 

Bestyrelsesmøde d. 4 Juni Kl. 19.00 i Haveforeningen Virkelyst  ( Klubhuset )

Deltagere: Jan - Ole - Britta - Susan - Bo

Afbud: Ingen

Dagsorden:

       1. Dato for næste møde

Fredag d. 13. August Kl. 19.00 i Klubhuset

       2. Godkendelse af referat

Godkendt

       3. Generalforsamling

Lørdag d. 23. Oktober Kl. 13.00 i Kalundborghallen Indgang D, dørene åbnes Kl. 12.30

       4. Høstfest samt 75 års Fødselsdag i Virkelyst

Lørdag d. 11. September: info senere til medlemmerne

       5. Velkommen til nye lejere

24 - 04 Have 24 Dea &Balder

20 - 05 Have 25 Shila

01 - 05 Have 110 Per

28 - 05 Have nr 75 Kristrún

28 - 05 Have nr 85 Amanda

01 - 06 Have nr 60 Ole

02 - 06 Have nr 83 Brian & Annette

05 - 06 Have nr 30 Christoffer & Sebastian

       6. Fællesarbejdet d. 12 Juni er aflyst

Fællesarbejdet er flyttet til Fredag d. 25 Juni og Lørdag d. 26 Juni samt Søndag d. 27 Juni, mødetid ved Klubhuset

Kl. 9.00 - ? Alle dage

Tilmelding til fællesarbejde fremover til formanden er ønskeligt pga arbejdsopgaverne bedre

kan tilrettelægges samt at det ikke er dem omkring 70 år der skal løfte opgaverne i haveforeningen.

Breve efter rundgang i H/F d. 4 April

Haverne: 8 - 9 - 20 - 75 - 104

Breve efter rundgang i H/F d. 23 Maj

Haverne: 20 - 38 - 40 - 73 - 86 - 96 - 104 - 118 - 119

Bestyrelsen har på mødet d. 4. Juni besluttet at give DISPENSION indtil Generalforsamlingen d. 23. Oktober på at der må opsættes entrampolin på haveloddet efter følgende regler: Den skal

være nedgravet så hoppedugen flugter Græsplænen/Jorden og den skal være mindst 1,5 meter

fra Hæk eller Plankeværk.

Henvendelse til Formanden før den placeres på havelod.

PS. Hvis de fremmødte på Generalforsamlingen nedstemmer Bestyrelsens forslag ang. Trampoliner i H/F, så skal de fjernes igen fra haveloddet

Referant

Jan Ole Jensen