Kalundborg Kommune  har beviliget at der bliver lavet et nyt dræn i have 114 samt en brønd med sten et styk ind i skoven og over i vores drænbrønd ved bålpladsen.

Der vil blive lavet nyt dræn i snerlevej ved haverne 43 - 42 - 41 - 40 og over i drænbrønden i have nr. 34

Gammel vandbrønd ved bålpladsen vil blive nedlagt og opfyldt da den ikke opfylder loven mere.

Arbejdet forventes at blive udført i April/Maj måned

mvh

Formanden