Regulativ

                                                  Regulativ for H/F Virkelyst.

1. Have og hæk holdes fri for ukrudt. Vejen holdes ren til vejmidte, hvor der ingen genbo

   er, holdes vejen ren til modsatte side og mark.

   Parkeringsplads ved havelod holdes fri for ukrudt.

2. Hækken klippes 1. gang til Sankt Hans, og 2. gang inden 1 0ktober.

3. Vanding med slange er totalt forbudt. ved ekstreme overtrædelse, kan 

    medlemmet ekskluderes.

4. Afbrænding er totalt forbudt.

    Der må ikke brændes ukrudt - behandlet træ - brædder - paller m.m.

    Der må gerne være et  bålfad eller bålplads hvor der må brændes kløvet rent brænde.

    jævnfør § 38 bekentgørelse nr. 1309 af 18 dec. 2012.

5. HASTIGHEDSBEGRÆNSNING på  15 km skal ubetinget overholdes

6. Hunde skal føres i snor. Husdyrhold er ikke tilladt.

7. Gæster henvises til parkeringspladsen.

8. Der må benyttes generator i haven fra Kl. 07.00 til Kl. 20.00

9. Der må spilles dæmpet musik i haven, men der skal vises hensyn, så det ikke genere 

   naboen.

10.Trampolin er ikke tilladt i den lejede have, der kan tillades en lille trampolin på diameter

     1,20 meter i diameter til de helt små børn i haven.

11. Badebassing på 300 Liter er TILLADT på haveloddet.

12. 0vernatning i haveforeningen er tilladt i perioden 1. April til 31 Oktober hvert år.

                 Regulativet er vedtaget på generalforsamlingen d. 22 - 04 - 2018.