Standerhejsning:  

 

Sankt Hans festen: 

Høstfesten :   

Bankospil: se under Banko.