Lørdag D. 21 - 5 - 2022.

Havelejere som skal have tømt campingtoilet bedes fremover benytte det nye udslagstoilet, der er blevet lavet ude på siden af Hr. Toiletbygningen.

Brugere af ordningen bedes selv renholde ude ved toilettet.

Der vil senere blive opsat træhegn rundt om pladsen samt lavet tag over arealet.

Mvh

Bestyrelsen