Vejmatrialer leveret af Kalundborg Kommune ved den store p-plads skal bruges til :

Vejstabil er til huller i vejene og er aflæset ved den lille p. plads

Grus er til at lægge udvendig ved hækkene og er aflæset ved den lille p. plads. Må

hentes af medlemmerne.

Ærtesten er til p-plads samt hullerne i vejene og er aflæset ved P. pladsen

Muldjord er til de ledige haver og er aflæset ved d. lille p. plads. MÅ IKKE BRUGES AF 
MEDLEMMERNE.

Hvis lejerne i H/F skal bruge Grus - Sten i deres have, så skal man selv købe det.

Hilsen

Bestyrelsen