Fællesarbejde og mødetider i sæsonen 2021, mødested v/klubhuset følgende dato´er:

 

Lørdag d. 24 - 04 Kl. 10.00 - 13.00 Deltager fra bestyrelsen: Sus - Ole og Britta

Klargøring af klubhus til sæsonen - Rep af Vejene i H/F - Oprydning ved Bålpladsen - Lugning ved klubhuset samt petanquebanen.

Tak til alle fremmødte for jeres indsats, det er blevet fint, vi fik udført alle arbejdsopgaverne i dag og vi sluttet af med en gang pølser med brød ved klubhuset.

Lørdag d. 29 - 05 Kl. 09.00 - 12.00 Deltager fra bestyrelsen: Kommer senere

Klipning af Bøgehækken - Klipning af syrenhækken - Hækklipning i have 37 samt slå græs  i have 37. - Klipning af hæk ved lille p-plads - Lugning af ukrudt ved lille p-plads

Lørdag d. 12 - 06 Kl. 09.00 - 12.00 Deltager fra bestyrelsen: Kommer senere

Klipning af hække ved klubhuset samt petanquebanen - male maskinhus - male petanqueskur-

ordne ved lille p-plads.

Tak til de fremmødte for jeres arbejdsindsats

Lørdag d. 28 - 08 Kl. 09.00 - 12.00 Deltager fra bestyrelsen: Kommer senere

Klipning af bøgehækken - Klipning af syrenhækken lugning af ukrudt ved klubhuset / Maskinhuset

Lørdag d. 18 - 09 Kl. 09.00 - 12.00 Deltager fra bestyrelsen: Kommer senere

Klipning af hækkene ved Klubhuset - Klipning af hæk ved petanquebanen - Klipning af hæk ved lille p - plads

Fredag d.15 - 10  Kl. 15.00 til Kl. 17.30  eks fællesarbejde i have nr. 34, der blev ryttet op på haveloddet og kørt 5 læs affald på genbrugen, tak til de 9 fremmødte for jeres hjælp.

Lørdag d. 16 - 10 Kl. 09.00 til Kl. 11.30 Der køre vi haveaffald væk fra have nr. 34 samt klippe hæk m.m på haveloddet, tak til de 7 fremmødte for jeres hjælp. 

Bestyrelsen er glade for at så mange havelodder møder op til fællesarbejde i foreningen, tak for hjælpen i denne sæson til alle fremmødte på vores arbejdsdage.

Ifølge H/F vedtægter skal man møde 2 gange pr. sæson ellers vil der blive pålagt en bod på 2 x 200,00Kr. = 400,00Kr. på næste års haveleje.

Kommer man 2 pers. fra haveloddet og deltager, så skal der mødes 1 gang.

God havesæson til alle.

Hilsen Bestyrelsen.