Havelejer skal aflevere en kopi af brandforsikringen, samt hvert år fremvise en kopi på at der er betalt brandforsikring.

Den skal være fremvist senest pr. 01 - 05 hos formanden.

Kopier af forsikringen og kopi af betalingen bedes afleveret i formandens postkasse i have nr. 53 eller sendes på mail: joj@ka-net.dk

Hvis haveforeningen skal sende rykkerbrev ud til havelejerne

koster det et gebyr på 300,00 Kr. pr. brev og det er skyldigt 

beløb til haveforeningen, hvis gebyret ikke bliver indbetalt,

så bliver lejeren opsagt i haveforeningen.

VEDTAGET PÅ VORES GENERALFORSAMLING D. 28 - 04 - 2019.