Renovation gældene fra d. 1 - 4 - 2021.

Renovationsbeholderne i Haveforeningen er kun til alm. husholdningsaffald, sorteringen bedes venligst overholdt af havelejerne.

Vi har modtaget nye store affaldsbeholdere i haveforeningen, det vil sige at vi skal sorter vores affald i Husholdningsaffaldn - Metal/Plastik - Papir/Karton og Bio.

Der må ikke komme haveaffald i vores affaldsbeholdere.

Hvis vi ikke sortere efter reglerne i haveforeningen, så vil renovationsbilen kører igen uden tømning og vi skal bestille en ny tømning når vi har sorteret vores affald, det vil koste haveforeningen ca. 4000,00 Kr pr. gang ekstra.

Haveaffald - Stort pap ( det vil sige bølgepap ) - Store sække med Dåser og Møbler samt Træ skal afleveres på Kalundborg Genbrugs Station.

Bestyrelsen henstiller til at vi alle skal sortere efter de nye regler samt at vi alle læser de nye sorteringsregler der er udleveret til alle havelejere til jeres havemappe.

Affaldsbygningen bliver låst i haveforeningen fra d. 1 - 11 - 2022 til 31 - 3 - 2023

og således hvert år fremover fordi vi ikke får tømt vores vogne efter denne dato.

affald bedes venligst taget med hjem i denne periode fremover hvert år.

Mvh

Bestyrelsen