H/F  Virkelyst afholder ordinær generalforsamling, Lørdag d. 23 - 10 - 2021 Kl. 13.00.  Mødested:  Kalundborghallen Torvet  Indgang D.

Døren åbnes Kl. 12.30

                                               Dagsorden.

   Punkt 1.   Godkendelse af dagsorden

   Punkt 2.   Valg af Dirigent

   Punkt 3.   Valg af Referant

   Punkt 4.   Valg af 3 stemmetællere

   Punkt 5.   Bestyrelsens beretning

   Punkt 6.   Regnskab

   Punkt 7.   Godkendelse af buget

   Punkt 8.   Indkomne forslag

   Punkt 9.   Evt.

                  Valg ifølge lovene:

Ps.  Valg for 1 år er kun til April måned 2022, Valg for 2 år er til April

      måned 2023.

     Det er fordi vi måtte udsætte vores generalforsamling i April,

     på grund af Covid.

     A. Valg af Bestyrelsesmedlem  2 år  Jørgen Ole Hansen Have 60

     B. Valg af Bestyrelsesmedlem  2 år  Anette Kallesøe Have nr. 55

     C. Valg af Bestyrelsessupl.       1 år Claus Larsen Have nr. 52

     D. Valg af Bestyrelsessupl.       2 år Hanne Linde Have nr. 68

     E. Valg af Revisor                    2 år Britta Schou Have nr. 23

     F. Valg af Revisorsupl.              2 år Helle Crone Jensen Have nr. 91

     G.Valg af Revisorsupl.              1 år Johanne Rokkedal Have 66

     H. Evt.

     Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 4 dage

     før generalforsamlingens afholdelse.  (  I  Formandens postkasse  )

     i Have nr. 53

      Med venlig hilsen

    Bestyrelsen

    Der serveres Kaffe / te

    Spørgsmål angående vores generalforsamling vedrører året

    1-1-2020 til 31-12-2020.