Generalforsamling d. 23 - 10 - 2021.

Generalforsamling d. 23. Oktober Kl. 13.00 i Kalundborghallen. Døren åbnes kl. 12.30.  Dagsorden sendes ud på Mail senere, samt ved opslag i tavlerne i H/F.

mvh

Bestyrelsen

                                                                   

 

 H/F Virkelyst afholder ordinær generalforsamling

 

                                                          Dagsorden.

      Punkt 1.   Godkendelse af dagsorden

      Punkt 2.   Valg af dirigent

      Punkt 3.   Valg af referant

      Punkt 4.   Valg af 3 stemmetællere

      Punkt 5.   Bestyrelsens beretning

      Punkt 6.   Regnskab

      Punkt 7.   Godkendelse af buget

      Punkt 8.   Indkomne forslag