Generalforsamling d. 23 - 10 - 2021.

Generalforsamling d. 23. Oktober Kl. 13.00 i Kalundborghallen. Døren åbnes kl. 12.30.  Dagsorden sendes ud på Mail senere, samt ved opslag i tavlerne i H/F.

mvh

Bestyrelsen

 Ny Indkaldelse                                                                      Kalundborg d. 02 - 08 - 2020.

 

 H/F Virkelyst afholder ordinær generalforsamling Søndag d. 04 - 10 - 2020 Kl. 14.00 

 Mødested: Kalundborg Hallerne´s mødelokale  Indgang D fra Torvet.

Dørene åbnes Kl. 13.45

Der bliver uddelt mundbind til medlemmerne når vi mødes.

 

                                                          Dagsorden.

      Punkt 1.   Godkendelse af dagsorden

      Punkt 2.   Valg af dirigent

      Punkt 3.   Valg af referant

      Punkt 4.   Valg af 3 stemmetællere

      Punkt 5.   Bestyrelsens beretning

      Punkt 6.   Regnskab

      Punkt 7.   Godkendelse af buget

      Punkt 8.   Indkomne forslag

 

                Valg ifølge lovene:

                A.  Valg af Formand                   2 år  Jan Ole Jensen

                B.  Valg af Bestyrelsesmedlem    2 år  Lars Jepsen  ønsker ikke valg

                C.  Valg af Bestyrelsesmedlem    2 år  Susan Lakolk  

                D.  Valg af Bestyrelsessuppleant  2 år Ny Valg  

                E.  Valg af Bestyrelsessuppleant  1 år  Ny Valg

                F.  Valg af Revisor                        2 år  Grethe Vang

                G.  Valg af Revisorsuppleant        2 år  Elin Larsen

 

                H.  Evt

                        

     Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens       afholdelse.  ( Formandens postkasse i have nr. 53 ).

     Der serveres en Øl eller Vand til mødet

     Med venlig hilsen

     Bestyrelsen