Der bliver klaget til bestyrelsen over at gæster i haveforeningen parker ved havelodder der ikke er deres, gæster skal holde på vores parkeringsplads, ved misbrug vil de fremover blive  bedt om at gå ind i vores haveforening.

 

D. 16 - 5 - 2022.  Det er skuffende at vi har mange havelejere der ikke har afleveret deres rigtige E-mail til Bestyrelsen eller nyt telefon nr. der står i vores VEDTÆGTER at det skal oplyses senest 14 dage efter at lejer har skiftet.

mvh

Bestyrelsen

 

D. 13 - 5 - 2022. Da der er mange kolonihaver i haveforeningen der ikke bliver passet i henhold til vores ordensregler, kolonihaver skal passes hele året  (  1/1 til 31 / 12  ). Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde gå rundgang i haveforeningen, de haver der ikke har ordnet ved vejen - slået græs fjernet ukrudt ved hække og stier vil herefter modtage et brev med bod på ifølge vores ordensregler i haveforeningen.

 

Jeg har desværre måtte aflyse fællesarbejdsdagene Tirsdag d. 10 - 5 og 11 - 5, ny datoer vil blive opslået under fællesarbejde senere på året.

Torsdag d. 5. Maj har jeg skrevet en rykker mail til Cerius & Bravida ang. vores veje i haveforeningen, vi vil gerne have at de kommer og rep. vejene efter sig der hvor de har gravet el-kabler ned i Dec - Januar, jeg skrev til dem første gang d. 28. Marts

 

Mandag d. 3. Maj havde jeg møde med Vej & Park Kalundborg Kommune ang. den store sø der var kommet ude på marken i vinter, herefter har nogle havelejere haft problemer med overfladevand på deres havelod, vi var enig om at da det er Kalundborg Kommune der ejer jorden i haveforeningen, så vil det være dem som kontakter ejeren af marken for at finde en løsning på vores problem.

Ps. De nye dræn i H/F virker efter hensigten.

 

Standerhejsning i haveforeningen i dag Kl. 14.00, tak til de fremmødte samt TAK til Tina og BO for at stå for Kaffe og kage.

 Der er planlagt nye fællesarbejsdage  i haveforeningen : Kik under fællesarbejde på hjemmesiden.

 

 Den 25. April og 26. April  har formanden og Kalundborg Kommune underskrevet

en Allonge til vores lejekontrakt af 1. Januar 2019 mellen KK og havekoloniforeningen Virkelyst.

Læs om vilkårne under KONTRAKT med kommunen på hjemmesiden.

 Det er ikke tilladt at køre i bil til toiletbygningen, vi skal alle vise hensyn til andre havelejere i haveforeningen, gæster i haveforeningen bedes parker på p.pladsen samt ved p.pladsen ved have nr. 93, samt vi har 15 km i hele haveforeningen, hastigheden bedes overholdt af alle.

Ps.  Vi prøver at have en flot haveforening, derfor bedes i om ikke at smide cigaretskod - mundbind m.m rundt om på vores veje i hele haveforeningen.

Affald bedes lagt i vore renovationsvogne ved p.pladsen

Bestyrelsen er blevet bekendt med at der forleden dag blev tømt campingtoilet inde på Hr toilettet, personen glemte bare og gøre rent efter sig, men vi er bekendt med hvem personen var.  Det er ikke iorden, vi prøver at have nogle pæne toiletrum til havelejerne.

mvh

Bestyrelsen

 

Vandet er rep. af Bravida og der er vand på hele haveforeningen, nu mangler de kun at rep. vejene der hvor de har gravet el-kabler ned.

Tirsdag d. 12. April  Kl. 7.30 kommer der folk og rep. vores vand imellem haverne 60 og 109, jeg forventer at vi også får rep. vores veje, de steder hvor de har gravet el-kabel ned i H/F

Herefter forventer jeg at der vand på i hele haveforeningen.

mvh

Formanden

 

Jeg har d. 9. April kontaktet Bravida som har gravet i haveforeningen da de satte el-skabe op i foreningen, da det er dem som skal rep. vandrøret imellem haverne 60 og 109.

Bravida er blevet bedt om at rep. vores veje der hvor de har gravet el-kabler ned i H/F.

Fredag d. 8. April har Ole & Jan lukket for vandet i krydset bag have 53 og op mod marken, vandrøret er utæt i krydset ved marken mellem have 60 og 109, de berørte havelodder på hente vand andre steder i haveforeningen indtil smeden har repereret vandledningen.

ps. På grund af påsken kan det godt tage sin tid, da det er dem der har sat el-skabe op i foreningen, der har beskadigt vandledningen.

mvh

Bestyrelsen

 D. 14 . Marts 2022 har vi fået renset drænbrønden i Hyacintvej nr. 92 og ind mod bålpladsen samt de nye dræn ved haverne nr. 114 - 115 - 116 - 117.

 D. 28. Marts havde jeg møde i haveforeningen med Kalundborg Kommune ang. vandet udfor haverne nr. 116 - 115 - 114 i vejen, problemet stammer fra den sø som er kommet ude i marken ved have nr. 120 på grund af alt det regnvejr vi har haft i vinteren 2021/2022. Jeg forventer at Kalundborg Kommune får løst vores problemer ved haverne nr. 116 . 115 -og 114 når de har behandlet opgaven og har bevilget pengene til arbejdes udførsel.

 Der er i vinter opsat strømkasser op udfor haverne nr. 44 - 110 - 120 og 97 ved vejene, jeg havde møde med Bravida ang. rep af vores veje i den forbindelse, mødet blev afhold d. 30. Marts, de vil vende tilbage til mig ang. problerne i vejene.

 Vi har fået lavet kloak bag hr. toiletet, nu skal vi bare have lave udslag samt vand i den forbindelse, vi behandler opgaven snarest i bestyrelsen samt opgaven med at bygge vores renovationshus færdigt.

mvh

Formanden