Køber af havehus i haveforeningen skal betale et Indskud på 260,00 Kr samt et Depot gebyr på 500,00 Kr ialt 760,00 Kr til haveforeningen når der skal skrives ny lejekontrakt med haveforeningen hos Formanden.

De 500,00 Kr vil blive tilbagebetalt til sælger af haveloddet ca. 30 dage efter at haveloddet har skiftet til ny lejer i H/F.

Hvis Haveforeningen har udgifter på haveloddet, så vil udgiften blive modregnet i udbetalingen.

Ps.  Intet salg af havehus kan finde sted før at bestyrelsen kender navn på køber af havehus i Virkelyst, bestyrelsen skal godkende en ny havelejer i vores haveforening før salget kan godkendes og der skal være skrevet ny kontrakt med køber af havehus før at sælgeren må modtage pengene for salget.

Ps. Vi har ingen venteliste i vores haveforening så længe at vi har havehuse til salg.

4 Havehuse til salg: 70.000 Kr. - 80,000kr. - 130.000 Kr. -  220.000 kr.   

 

 

 

Hyacintvej 92

 Havehus ca. 40 m2 fra 2008

strøm fra solpaneller

Pris:  220.000 Kr

Henvendelse til Sara Kruk på mobil nr. 22 61 96 89 

 

 

 

 

 

Lilievej 80

Havehus med indlagt strøm fra Cerius

m2 på hus 0g overdækket terrasse kommer senere på her samt bygge år

ca. 2015

Pris 130.000 Kr

Henvendelse til Sten Mobil nr. 40 14 90 20

 

 

 

Lilijevej 81

 Havehus

m2 på hus samt bygge år kommer senere

Pris 70.000 Kr.

Henvendelse til Sten Mobil nr. 40 14 90 20

Lilijevej 54

 Havehus med skur sælges

Pris: 80.000 Kr.

Henvendelsel til Cecilie på mobil nr. 29 88 01 55