Regler for præmiering af veldyrkede haver.

Bestyrelsen har d. 4 - 4 - 2021 besluttet at der ikke bliver uddelt havepræmier i denne sæson på grund af Covid 19, havemedlemmer der kunne deltage i 2021, de vil få chancen for havepræmie i sæsonen i 2022.

Dem som måtte deltage i 2022 rykkes over til 2023 og så videre.

Ps. Der er styr på præmiehaveskemaet, så ingen havelejer bliver snydt, alle der ikke ønsker at deltage i dette, bedes meddele formanden at de gerne vil afmeldes i skemaet, hvis haveloddet ikke er afmeldt, så bliver haveloddet bedømt af de havelejere der udtager de 6 præmiehaver til bestyrelsen, 3 haver kan blive tildelt havepræmie pr. sæson.

 

Præmieordningen er et tilbud til alle havelejere i foreningen, hvis havelejere ikke ønsker at deltage med sit havelod i ordningen, så kan i framelde haveloddet hos formanden inten på mail - besked eller lagt i postkassen.

1.  Havelejere skal have haft lejet sit havelod en hel havesæson fra 01 - 04 -        til 31 - 03  før haveloddet må deltage i præmiehaver.

 Det er præmievinderne fra i år der udtager 6 haver i næste sæson, og                 herefter er det bestyrelsen der bedømmer de 6 indstillede haver.

2.  I forbindelse med havebedømmelse skal bestyrelsen iagttage følgende:

A.  Der anvendes en karakterskala fra 1 - 10 med 10 som højeste karakter.

B.  Der gives i alt 3 karakter:

1.  Havens helhedindtryk

2.  Havens orden

3.  Havens anlæg

 Hvis et havelod har fået tildelt en præmie i sæsonen 2020, så skal der gå             4  år, hvor haveloddet ikke må deltage i præmieordningen, haveloddet må           deltage igen i sæsonen 2025.

 Præmievindere i sæson 2020.

 Ærespræmie : Tina & Hans            Have nr. 71/72 Point 130

 1 Præmie:       Kisser & Søren        Have nr. 78        Point 129

 2. Præmie:      Mogens                   Have nr. 40        Point 115 

 Bestyrelsen ønsker jer tillykke med resultatet og præmierne vil blive                   uddelt til vinderne ved haveforeningens høstfest d. 12 - 09 - 2020.

Tillykke med resultatet.